La nostra dilatada experiència en els diversos àmbits que composen l’àrea mercantil ens permet oferir assessorament integral a clients en operacions societàries (entre d’altres, constitució, fusió, escissió, transformació, dissolució de societats), així com l’assistència a juntes per defensar els seus interessos.