Assessorament integral per a empreses

Bosch | Batle Consultoria ofereix serveis professionals en diferents àrees amb l’objectiu de proporcionar un assessorament integral. El nostre ampli ventall de serveis ens permet oferir una atenció completa, ràpida i eficaç.
Assessorem a grans empreses, pimes, autònoms, persones físiques, entitats sense ànim de lucre entre altres.
La nostra oferta de serveis comprèn les següents àrees: fiscal, comptable, gestió, econòmica-financera, mercantil, legal i laboral i a més a més mantenim acords de col·laboració amb altres professionals que ens permeten reforçar i ampliar els serveis que oferim.

Resolem la majoria
de casos difícils

Serveis

Àrea Fiscal

Al departament fiscal de Bosch | Batle comptem amb una àmplia experiència en l’assessorament a particulars i empreses en matèria tributària …

Àrea Comptable

A Bosch | Batle comptem amb un equip d’economistes i comptables al seu servei per oferir-li solucions i assessorament complet en ...

Àrea de Gestió Administrativa

Dins l’Àrea de Gestió Administrativa comptem amb l’assessorament, tramitació i gestió d’assumptes per a empreses i particulars ...

Àrea Econòmica Financera

A Bosch | Batle oferim un assessorament econòmic-financer per a que els nostres clients prenguin les decisions oportunes en projectes de ...

Àrea Mercantil

La nostra dilatada experiència en els diversos àmbits que composen l’àrea mercantil ens permet oferir assessorament integral als nostres clients ...

Àrea Legal

A les nostres oficines comptem amb la col·laboració d’un advocat especialista en Dret mercantil i que també disposa de ...

Àrea Laboral

Al nostre despatx també comptem amb la col·laboració d’un graduat social, especialista en assessorament laboral ...