Dins de l’Àrea de Gestió Administrativa oferim assessorament, tramitació i gestió en aquesta matèria, per a empreses i particulars com, per exemple:

  • Tramitació d’escriptures
  • Tramitació de modificacions cadastrals
  • Tramitació d’herències
  • Constitució, modificació i dissolució de Comunitats de béns i associacions
  • Sol·licitud de registre de patents i marques
  • Sol·licitud de NIE i NIF per a persones físiques i jurídiques no residents