La nostra oferta de serveis comprèn les següents àrees: fiscal, comptable, gestió, econòmica-financera, mercantil, legal i laboral i a més a més mantenim acords de col·laboració amb altres professionals que ens permeten reforçar i ampliar els serveis que oferim.

Horari: de dilluns a dijous de 8.15 a 17.15 h
y divendres de 8.15 a 14.15 h.